Jag samtycker till att de personuppgifter som jag lämnat i formuläret ovan registreras och behandlas av Sverigedemokraternas medlemssekretariat. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och med mycket hög säkerhet.

Dina personuppgifter behöver hållas för att upprätta röstlängder och kallelser till medlemsmöten samt olika former av utskick. I dessa fall ges ditt distrikt, din kommunförening, ungdomssektionen eller vår distributör tillgång till dina uppgifter. Vi behåller dina personuppgifter tills du begär att vi ska radera dem.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Sverigedemokraterna.

Önskar du besked om vilka uppgifter som behandlas om dig, har du rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till:

Sverigedemokraterna Medlemssekretariatet
Box 26
291 21 Kristianstad
eller via e-post till [email protected] Du har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter.